Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Internet, WiFi

Provozní řády internetu

1. Služby Internetu může využívat každý registrovaný uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.

2. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.

3. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka. Hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Při nahlášení musí uživatel, jenž není čtenářem knihovny, předložit platný doklad totožnosti. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno instalovat software, nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.

5. Není povoleno provozování počítačových her.

6. Informace a soubory získané během práce s Internetem si mohou uživatelé nahrát na vlastní přenosná média.

7. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu ani za event. obsažené viry.

8. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách.

9. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na Internetu.

10. U internetových stanic musí být zachováváno soukromí.

11. Dospělí si mohou osobně, nebo telefonicky rezervovat den a čas užívání internetu.

12. Pořadí uživatelů určují knihovnice, upřednostňuje se práce dospělých před dětmi a práce před zábavou. Absolutní přednost mají uživatelé on-line katalogu.

13. U jednoho počítače mohou být pouze dva uživatelé, přičemž prostor před počítačovými stanicemi musí zůstat průchozí.

14. Děti do 15 let mohou využívat internet pouze se souhlasem rodičů, nebo v doprovodu dospělé osoby.

Ceník Internetu

  • Pro čtenáře naší knihovny 1 hod. zdarma (za každých dalších započatých 15 min. - 10Kč)
  • Pro uživatele 30 min. zdarma (za každých dalších započatých 15 min. - 20 Kč)

Výjimku z tohoto řádu uděluje knihovnice.

Module services

Kalendář akcí

Zasílání novinek z knihovny

Jako registrovaný čtenář máte přístup k informacím z naší knihovny. Novinky Vám budeme zasílat přímo na Váš e-mail :)

SBÍRKA

 

9. 5. 2023 hořel dům na ulici Tyršova ve Velké Bíteši. Maminka s dvěma dětmi přišla o bydlení i o všechny svoje věci.

Chcete-li pomoci svým spoluobčanům zasaženým mimořádnou události podpořte prosím Charitní záchranou síť Oblastní charity Ždár nad Sázavou.

Podpořit Charitní záchrannou síť můžete prostřednictvím sbírkového účtu

číslo 278969289/0300 VS 20230511.


Tato služba pomáhá lidem v nouzi či mimořádné životní situaci na území Oblastní charity Ždár nad Sázavou. Aktuálně poskytujeme pomoc i ve Velké Bíteši.

https://zdarsky.denik.cz/pozary/pozar-dum-velka-bites-zasahovali-hasici-stanice-dobrovolni-tyrsova-ulice.html

 

Partněři

Partneři webu

Kraj Vysočina Velká Bíteš Portál veřejné správy České republiky
Nahoru