Historie knihovny

První zmínku o knihovně ve Velké Bíteši najdeme v místní kronice v roce 1872. Tehdy byl založen čtenářský spolek Svatopluk, který se stal základem veřejné knihovny. Počátkem 20. století měla knihovna již 300 knih, které byly uloženy ve skříních v místní škole. Půjčovalo se každou neděli dopoledne a o knihovnu se staral pan učitel Kožnárek. 1. československý zákon z roku 1919 se příznivě projevil v činnosti a rozvoji knihovny.

 

V roce 1953 byla knihovna profesionalizována a plnila funkci knihovny okresní až do zrušení okresu Velká Bíteš v letech šedesátých. Byla metodickým centrem pro místní knihovny. Po zrušení okresu se metodická činnost přesunula do Žďáru nad Sázavou. Po roce 1970 vznikají střediskové knihovny a knihovna pečuje o 20 knihoven ve svém okolí. Nakupuje a zpracovává pro tyto knihovny knižní fond, buduje katalogy, poskytuje praktickou i metodickou pomoc. V roce 1993 přechází knihovna pod město a je městskou knihovnou.

Module services

Kalendář akcí

Zasílání novinek z knihovny

Jako registrovaný čtenář máte přístup k informacím z naší knihovny. Novinky Vám budeme zasílat přímo na Váš e-mail :)

Partněři

Partneři webu

Kraj Vysočina Velká Bíteš Portál veřejné správy České republiky
Nahoru