Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Historie knihovny

První zmínku o knihovně ve Velké Bíteši najdeme v místní kronice v roce 1872. Tehdy byl založen čtenářský spolek Svatopluk, který se stal základem veřejné knihovny. Počátkem 20. století měla knihovna již 300 knih, které byly uloženy ve skříních v místní škole. Půjčovalo se každou neděli dopoledne a o knihovnu se staral pan učitel Kožnárek. 1. československý zákon z roku 1919 se příznivě projevil v činnosti a rozvoji knihovny.

 

V roce 1953 byla knihovna profesionalizována a plnila funkci knihovny okresní až do zrušení okresu Velká Bíteš v letech šedesátých. Byla metodickým centrem pro místní knihovny. Po zrušení okresu se metodická činnost přesunula do Žďáru nad Sázavou. Po roce 1970 vznikají střediskové knihovny a knihovna pečuje o 20 knihoven ve svém okolí. Nakupuje a zpracovává pro tyto knihovny knižní fond, buduje katalogy, poskytuje praktickou i metodickou pomoc. V roce 1993 přechází knihovna pod město a je městskou knihovnou.

Module services

Kalendář akcí

Zasílání novinek z knihovny

Jako registrovaný čtenář máte přístup k informacím z naší knihovny. Novinky Vám budeme zasílat přímo na Váš e-mail :)

SBÍRKA

 

9. 5. 2023 hořel dům na ulici Tyršova ve Velké Bíteši. Maminka s dvěma dětmi přišla o bydlení i o všechny svoje věci.

Chcete-li pomoci svým spoluobčanům zasaženým mimořádnou události podpořte prosím Charitní záchranou síť Oblastní charity Ždár nad Sázavou.

Podpořit Charitní záchrannou síť můžete prostřednictvím sbírkového účtu

číslo 278969289/0300 VS 20230511.


Tato služba pomáhá lidem v nouzi či mimořádné životní situaci na území Oblastní charity Ždár nad Sázavou. Aktuálně poskytujeme pomoc i ve Velké Bíteši.

https://zdarsky.denik.cz/pozary/pozar-dum-velka-bites-zasahovali-hasici-stanice-dobrovolni-tyrsova-ulice.html

 

Partněři

Partneři webu

Kraj Vysočina Velká Bíteš Portál veřejné správy České republiky
Nahoru