Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Ceník

 Příloha č.1 Knihovního řádu Městské knihovny Velká Bíteš

Ceník služeb a poplatků platný od 1.11.2021

Přehled základních služeb

Rezervace vypůjčených dokumentů Zdarma
Odložení z poličky - připravení objednaných titulů k vyzvednutí Zdarma
Upozornění na připravenou rezervaci nebo objednávku emailem/sms** Zdarma/2 Kč za sms
Upozornění na blížící se konec výpůjční doby emailem - předupomínka** Zdarma
Poradenská služba Zdarma
 • ** Pouze v případě, že při registraci uvedete Vaši emailovou adresu nebo telefonní číslo.

1. Registrační poplatek (s platností 12 měsíců)

Dospělí 100 Kč
Studenti 15 - 26 let* 50 Kč
Důchodci 50 Kč
Děti, mládež do 15 let 50 Kč
Důchodci nad 75 let, předškolní děti, držitelé průkazek ZTP a ZTP/P** zdarma
Právnická osoba 100 Kč
 • * Studenti do 26 let pouze po předložení platného studentského průkazu (ISIC apod.)

 • ** Nositelé průkazu ZTP nebo ZTP/P mají registraci zdarma po předložení průkazu.

 

2. Meziknihovní výpůjční služba

Odeslání žádanky (poštovné) - za zásilku z jedné knihovny 80 Kč
 • * Čtenář hradí náklady na poštovné, a to i v případě nevyzvednuté MVS.

3. Poplatky za nedodržení výpůjční lhůty

Knihovna vymáhá vrácení dokumentů upomínkami. Po bezvýsledném zaslání upomínek a následně "Čtenářského upomínacího dopisu" následuje vymáhání soudní cestou.

Sankční poplatky

Děti do 15 let,

studenti 15 - 26 let

Dospělí
1. upomínka (nezasílá se poštou)* 10 Kč 20 Kč
2. upomínka (poštou nebo emailem)** 30 Kč + poštovné 50 Kč + poštovné
3. upomínka (poštou nebo emailem)**

60 Kč + poštovné

90 Kč + poštovné

4. upomínka  - Čtenářský upomínací dopis

100 Kč

140 Kč

Předžalobní výzva - pouze poštou, doporučeně do vlastních rukou***

200 Kč

200 Kč

Upomínka po termínu stanoveného vrácení MVS knihy

dle ceníku žádané knihovny

dle ceníku žádané knihovny
 • Jednotlivé upomínky jsou od sebe vzdálené 30 dnů.

 • Pro vybírání sankčních poplatků je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomínky.

 • Zaslání předupomínky/upomínky emailem je možné, jen pokud při registraci uvedete svůj email.

 • *1. upomínka se zasílá pouze emailem!

 • ** Pouze v případě, že při registraci uvedete Vaši emailovou adresu.

 •  **Poplatek za poštovné u 2. a 3. upomínky bude přičten k základní ceně upomínky.

 • *** K základní ceně budou přičteny náklady ve skutečné výši (včetně případných nákladů na právní zastoupení)!

4. Kopírovací služby

Kopírování a tisk černobíle Kopírování a tisk barevně
A4 jednostranné            2 Kč A4 jednostranné            10 Kč
A4 oboustranné             3 Kč A4 oboustranné             20 Kč
A3 jednostranné            4 Kč A3 jednostranné            20 Kč
A3 oboustranné            6 Kč A3 oboustranné             40 Kč
Skenování  
A4/A3                       5 Kč  

5. Náhrada ztraceného dokumentu

Knihy Cena knihy (zohledněna dostupnost knihy) +  manipulační poplatek 50 Kč/1 ks
Periodika Cena periodika + manipulační polatek 10 Kč/1 ks

6. Další poplatky

Sankční poplatek za poškození stránek, čárového kódu 10 Kč
Ztráta čtenářského průkazu - za vystavení duplikátu - děti do 15 let 10 Kč
Ztráta čtenářského průkazu - za vystavení duplikátu - dospělí čtenáři a mládež od 15 let 20 Kč

Neohlášená změna adresy - zjištění adresy na MÚ Velká Bíteš

 

10 Kč
Internet  
Pro registrované čtenáře 1 hodina zdarma; za každých dalších započatých 15 minut 10 Kč
Pro anonymní uživatele 30 minut zdarma; za každých dalších započatých 15 minut 20 Kč
   
Prodej vyřazených dokumentů  
Kniha 5 - 10 Kč/1 ks
Časopis/noviny 2 Kč/1 ks

 

Tento ceník byl schválen na zasedání RM dne 20.9.2021 s účinností od 1.11.2021. Ruší se ceník ze dne 24.5.2010.

Module services

Kalendář akcí

Zasílání novinek z knihovny

Jako registrovaný čtenář máte přístup k informacím z naší knihovny. Novinky Vám budeme zasílat přímo na Váš e-mail :)

Partněři

Partneři webu

Kraj Vysočina Velká Bíteš Portál veřejné správy České republiky
Nahoru