O knihovně

Úvod o knihovně

Jsme veřejná knihovna, jejíž služeb může využívat každý. Nabízíme výběr krásné, naučné a regionální literatury, novin a časopisů. Pro veřejnost pořádáme řadu akcí. Nejčastější jsou pravidelné kulturně-výchovné programy pro děti nejen z MŠ a ZŠ. Pro dospělé organizujeme přednášky a besedy na různá témata. V současnosti má knihovna cca 14 000 svazků a eviduje přes 600 čtenářů.

Historie

První zmínku o knihovně ve Velké Bíteši najdeme v místní kronice v roce 1872. Tehdy byl založen čtenářský spolek Svatopluk, který se stal základem veřejné knihovny. Počátkem 20. století měla knihovna již 300 knih, které byly uloženy ve skříních v místní škole.

V roce 1953 byla knihovna profesionalizována a plnila funkci knihovny okresní až do zrušení okresu Velká Bíteš v letech šedesátých. Po zrušení okresu spadá pod Okresní knihovnu ve Žďáře nad Sázavou až do roku 1993, kdy se stává organizační složkou Města Velká Bíteš.

Základní služby

 • Absenční půjčování knih a časopisů zpravidla na dobu 1 měsíce.
 • Knihy se půjčují zpravidla na dobu jednoho měsíce.
 • Rezervace dokumentů
 • Čtenář má možnost zdarma požádat o rezervaci knihy, která je momentálně půjčená.
 • Meziknihovní výpůjční služba
 • Naučné knihy, které knihovna nemá ve svém fondu, lze vypůjčit z kterékoliv jiné knihovny. Služba je zpoplatněna.
 • Prezenční půjčování knih
 • Pro studium a získávání informací slouží příruční knihovna. Obsahuje především encyklopedie a to všeobecné i speciální.
 • Odborná pomoc při výběru literatury
 • Vyhledávání potřebné literatury a informací.
 • Poskytování bibliografických a faktografických informací
 • SKAT - katalog odborné literatury
 • Poskytnuté informace ze všech knihoven užívajících systém Clavius.
 • Internet pro veřejnost
 • Zpravodajství
 • Čtenáři mají možnost nechat si zdarma zasílat nejaktuálnější informace z knihovny.

Knihovna on-line

Důležitým zdrojem informací o knihovně jsou její webové stránky. Obsahují základní informace (kontakt, výpůjční doba, výpůjční řád,...), Kalendář s přehledem besed a akcí pro veřejnost, zasílání novinek, on-line služby. Stránky mají svou vlastní prezentaci knižních novinek a soubor Aktualit. Značná část se věnuje četbě a její propagaci.

Velkou oporou on-line služeb je nový OPAC katalog, zpřístupněný přes webové stránky (knihovna.velkabites.cz). Tato moderní forma katalogu umožňuje získávat komplexní informace o dokumentech knihovny, prezentuje novinky ve fondu,... Pro naše čtenáře je zpřístupněná správa čtenářského konta, v rámci kterého získají úplný přehled a svých výpůjčkách.

Module services

Kalendář akcí

Zasílání novinek z knihovny

Jako registrovaný čtenář máte přístup k informacím z naší knihovny. Novinky Vám budeme zasílat přímo na Váš e-mail :)

Partněři

Partneři webu

Kraj Vysočina Velká Bíteš Portál veřejné správy České republiky
Nahoru